Suomen Pilates Yhdistys on perustettu 1.8. 2004. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pilates -ohjaajien toimintaa Suomessa ja toimia ohjaajien ammatillisena keskusyhdistyksenä. Se pyrkii kokoamaan yhteen Suomen Pilates -ohjaajat, toimien heille keskutelu- ja ammattitaidon ylläpitämisfoorumina. Lisäksi sen tarkoituksena on edistää yleistä tietoutta Pilates -menetelmästä ja siihen liittyvää toimintaa Suomessa.

Hyväksytyt koulutusorganisaatiot

Suomen Pilates Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenksit tällä hetkellä seuraavien suomessa koulutustahojen kautta valmistuneet ohjaajat:

Somatic Studio, Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy, Method Putkisto Finland Oy, Stott Pilates ja Peak Pilates. Lisäksi hyväksymme myös ulkomailla valmistuneita ohjaajia riippuen koulutuksen kestosta.

Yhteystiedot koutustahoihin löydät linkit valikosta.

Jäsenyyden eri tyypit ovat:

  • Varsinainen jäsen
  • Kannatusjäsen

Hakeminen jäseneksi

Suomen Pilates Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Jos haet varsinaista jäsenyyttä, lähetä avoin hakemus ja lisäksi kopio koulutustodituksestasi sähköpostilla antti.tikkanen@tikiforest.fi Käsittelemme hakemukset aina seuraavassa hallituksen kokouksessa todistuskopion saatuamme.

Lisää hakemukseen seuraavat  tiedot nimi, puhelin, kotiosoite, sähköposti ja mahdollinen www-sivuston osoite.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on todistettavasti valmistunut pitkästä Pilates -ohjaajakoulutuksesta ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Pitkän Pilates -ohjaajakoulutuksen kriteereinä pidetään sitä, että

  • koulutus on kestoltaan vähintään 6 kk
  • koulutus sisältää vähintään 300 opetus- ja harjoittelutuntia, jotka jakautuvat esimerkiksi seuraavasti:
    • 100 tuntia käytännön kontaktiopetusta Pilates -menetelmästä
    • 100 tuntia teoriaopetusta Pilates -menetelmän luonteesta, toiminnallisesta anatomiasta ja ohjaamisesta
    • 100 tuntia omakohtaista harjoittelua, Pilates -tuntien observointia ja – harjoittelutuntien ohjaamista

Kannatusjäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäsenenä.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 40 €/vuosi.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa yhdistyksestä erottamisen, josta päätetään hallituksen kokouksessa.

Säännöt voit tarkastaa alla olevan linkin kautta:

säännöt SPY