Julkaisu: 19.11.2022 Pilates Suomessa -selvitystyö (Kauravaara & Lindström)(Kauravaara & Lindström)

LitT, VTM, pilatesohjaaja Kati Kauravaaran ja VTM, HUK, pilatesohjaaja Eeva Lindströmin kirjoittaman raportin julkaisutilaisuus 19.11. klo 13:45 –15:15 Helsingissä Mäkelänrinteen lukion liikuntasalissa (Mäkelänkatu 47). Lämpimästi tervetuloa!

Pilates Suomessa on Suomen pilatesyhdistys ry:n toimeksiannosta laadullisin tutkimusmenetelmin toteutettu selvitystyö, jonka kuvaa, kuinka pilatesmenetelmä on tullut Suomeen ja mikä on pilateksen nykytila Suomessa. Lisäksi se on kattava selvitys pilatesmenetelmän kansainvälisestä historiasta.

Pilates on matolla ja laitteilla harjoitettava liikunta- ja kehonhallintamuoto. Pilatesta ohjataan yksilöohjauksena tai pienryhmissä, jolloin myös ryhmätunnilla saa henkilökohtaista ohjausta. Pilates perustuu kuudelle periaatteelle – hallinta, tarkkuus, keskittyminen, liikkeen virtaavuus, hengitys ja keskustan käyttö.

Selvitystyön aineisto on kerätty kahden kyselyn ja teemahaastattelujen avulla. Ensimmäinen kysely tehtiin kesällä 2021 Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille (N = 316), ja kyselyyn vastasi 86 henkilöä. Toiseen kyselyyn vastasi kymmenen henkilöä, jotka edustavat Suomessa pilatesohjaajakoulutusta järjestäviä tahoja. Vuoden 2021 kesän ja syksyn aikana haastateltiin yhteensä 16 suomalaista pilatestoimijaa. Lisäksi haastateltiin kolmea ulkomaista pilatestoimijaa.

Pilates Suomeen 1980-luvulta alkaen

Pilatesmenetelmällä on kansainvälisesti pitkät juuret, ja viimeistään 1930-luvulta lähtien pilatesmenetelmä on ollut tunnistettava liikuntamuoto. 1970-luvulla pilates tuotiin pysyvästi Eurooppaan. Pilatesta on opetettu Suomessa pilateksen nimellä ainakin vuonna 1989, joka on tiettävästi ensimmäinen kerta. Tällöin tanssinopettajat Sinikka Gripenberg ja Pirkko Ahjo kutsuivat Christine Hockingin Iso-Britanniasta Suomeen ohjaamaan pilatesta tanssinopettajille.

Ensimmäisiä ulkomailla matto- ja laitepilatekseen kouluttautuneita suomalaisia pilatesohjaajia oli tanssijataustainen Leena Rouhiainen, joka perehtyi pilateksen laajaan kokonaisuuteen Kanadassa. Fysioterapeutti Jarmo Ahonen sai vaikutteita sekä Yhdysvaltojen länsirannikon että itärannikon pilatesperinteistä. Marja Putkisto puolestaan ammensi oppinsa Englannin pilatesperinteestä. Kaikkien heidän ammattitaitonsa ja osaamisensa yhdistyi Suomen ensimmäisissä pilatesohjaajakoulutuksissa 2000-luvun alussa.

Matto- ja laitepilatesta tämän päivän Suomessa

Suomessa pilates tunnettiin pitkään pääosin mattopilateksena. Yksittäisiä pilateslaitteita oli Suomessa jo 1990-luvun lopusta lähtien, mutta silloin ohjaajat käyttivät laitteita pääosin omassa pilatesharjoittelussaan ja antaessaan henkilökohtaista ohjausta yksityistunneilla. Laitepilateksen ohjaajakoulutukset aloitettiin Suomessa vuonna 2003. Pilatessuuntaukset näyttävät linkittyvän vahvasti koulutusta järjestäviin tahoihin ja laitevalmistajiin. Suomessa on painottunut mattopilates ja moderni pilates, mikä on mahdollistanut pilateksen leviämisen ympäri maata ja myös pilateksen kehittymisen. Puhdas klassisen pilateksen suuntaus rantautui meille myöhemmin, eikä ole vielä saanut vahvaa jalansijaa.

Tällä hetkellä 10 koulutusorganisaatiota järjestää Suomen pilatesyhdistyksen jäsenyyskriteerit täyttävää pitkää pilatesohjaajakoulutusta tai ohjaajakoulutuskokonaisuutta, joiden yksittäiset opintojaksot yhdessä muodostavat pitkän pilatesohjaajakoulutuskokonaisuuden. Suomessa pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneitä pilatesohjaajia on karkean arvion mukaan noin 1300. Lisäksi osa on kouluttautunut ulkomailla tai käynyt sekä kotimaisia että ulkomaisia koulutuksia.

Pilateksen paikka suomalaisessa liikuntakentässä näyttää vakiintuneen, vaikka pilatesharrastajien määrää ei tällä hetkellä pystytäkään arvioimaan puutteellisten tilastotietojen vuoksi. Koska laitepilatesta voi harrastaa pääasiassa yksityisissä pilatesstudioissa, joita on pääosin isoissa kaupungeissa ja vain satunnaisesti muualla, voi karkeasti ilmaista, että haja-asutusalueilla harrastetaan pääasiassa mattopilatesta ja kaupungeissa matto- ja laitepilatesta.

Pilates on menetelmä, jolla on annettavaa monenlaisille asiakkaille

Pilates on menetelmä, jolla on juuret eli toisiinsa kietoutuva kansainvälinen ja kansallinen historia, kiinnostava ja kansallisesti murroksessa oleva nykyisyys sekä kehittyvä tulevaisuus. Pilates menetelmänä tarkoittaa sitä, että pilates on enemmän kuin liike tai sarja yksittäisiä liikkeitä: se on moninainen parhaimmillaan koko kehoa harjoittava kokonaisuus, jossa on läsnä sekä erilaisia harjoituksia että tapa, jolla harjoituksia ohjataan. Kehon lisäksi myös mieli on läsnä koko ajan, jolloin pilatesta harjoittava saa parhaimmillaan pilateksesta kokonaishyvinvointia palvelevan harjoitushetken. Pilateksella on annettavaa niin urheilijoille kuin iäkkäillekin, synnytyksestä palautuville kuin kuntoutusasiakkaillekin.

Lisätietoja:

Selvitystyön toinen tekijä, Suomen pilatesyhdistys ry:n puheenjohtaja Kati Kauravaara, p. 050 5836 802, kati.kauravaara@pilateshetki.fi

Selvitystyön toinen tekijä, Suomen pilatesyhdistys ry:n varapuheenjohtaja Eeva Lindström, p. 046 569 4982, movementmerge@gmail.com

Teoksen julkaisee Suomen pilatesyhdistys ry, 169 s. Espoo 2022, ISBN 978-952-94-6973-4 (pehmeäkantinen), ISBN 978-952-94-6974-1 (PDF). Julkaisusta on otettu 60 kappaleen painos, ja sen pääasiallinen levitys on pdf-muoto, joka on saatavana Suomen pilatesyhdistyksen verkkosivuilta www.suomenpilatesyhdistys.fi. (Suora linkki julkaistaan 19.11.2022: Pilates Suomessa Selvitystyö.)